Selecteer een pagina

Welcome bij DoelBewust-ICT

Wij ondersteuning bij ICT, Informatievoorziening en Management DoelBewust-ICT adviseert en biedt ondersteuning bij Applicatie Support, Outsourcing, Informatie Beveiliging. Op basis van uw wensen zorgt DoelBewust-ICT voor de juiste aansluiting van ICT op uw bedrijfsdoelstellingen en/of informatie voorziening…

Natural Bridge

Onze doelstelling is een natuurlijke brug te slaan tussen de Business, ICT en InformatieBeveiliging

Core Features

(basis) Onderwijs

Waar staat U?

DoelBewust-ICT heeft in de afgelopen jaren diverse basisscholen effectief weten te ondersteunen in het gebruik van hun ICT middelen. Naast optimalisaties in de infrastructuur en het ondersteunen van de beheerorganisatie heeft DoelBewust-ICT ook succesvol invulling weten te geven aan het verhogen van het gebruik van reeds aangeschafte ICT producten / applicaties.

 • Wij onderzoeken uw ICT product of applicatie in overleg met de ICT coördinator
 • Onderzoeken hoe het product of de applicatie voor uw situatie het meest efficiënt ingezet kan worden
 • Werken de resultaten uit in een pragmatische workshop voor de gebruikersgroep
 • Ondersteunen de gebruikers in het werken met de applicatie of het product
 • Mediawijsheid & Informatiebeveiliging

Outsourcing

DoelBewust-ICT heeft ruime ervaring in het begeleiden van outsourcingsprojecten. Middels onze nieuwe aanpak, gebruikmakend van de OutsourcingHub welke op onafhankelijke basis de inzicht geeft en zo met minimale inspanning een goede match te kunnen maken van een passende outsourcingspartner. Momenteel zijn er 90+ outsourcingspartners aangesloten bij de OutsourcingHub. Dit zijn grote maar ook kleine outsourcingspartners, wat betekent dat de match een goede start is van een samenwerking met de nieuwe partner.

Oracle Service Cloud CRM

Rightnow?

DoelBewust-ICT richt zich volledig op de Oracle Service Cloud, op de achtergrond waren we al ca. 10 jaar actief met de Oracle producten door de overname van de Oracle Service Cloud dienstverlening van KPN zullen we actief op de voorgrond treden met de Oracle Service Cloud producten. Onderdeel van onze diensten:

 • Functioneel beheer (remote en op klantlocatie)
  • Functionele aanpassingen
  • Patches en Updates
  • Change Management
 • Servicedesk
 • Product Consultancy
 • Service Management (Governance)
 • Informatie & Educatie

 

Informatie Beveiliging

Waarom?

Informatie beveiliging is voor steeds meer ondernemingen van essentieel belang. Er zijn tal van voorbeelden te noemen waarbij het lekken van informatie tot imago schade heeft geleid. Maar er zijn meer redenen om aan informatie beveiliging te doen:

 • Voldoen aan wet en regelgeving
 • Beschermen van persoonsgegevens
 • Voldoen aan wensen/eisen van klanten
 • Unieke waarde van uw organisatie in bescherming nemen

Enterprise Architectuur

Hoe dan!

Enterprise-architectuur vertaalt de strategische doelstellingen van een organisatie naar de inrichting, processen en informatievoorziening. Enterprise Architectuur geeft richting aan de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden in de vorm van (architectuur)principes, richtlijnen en modellen.

Principes en richtlijnen zijn richtinggevende uitspraken die gebruikt kunnen worden als toetsinstrument voor veranderingen. Modellen beschrijven de huidige en gewenste inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening vanuit allerlei perspectieven. Ze geven het inzicht in de samenhang van de informatie, de processen en de applicaties. Dit inzicht is nodig om veranderinitiatieven op een verantwoorde manier te kunnen kiezen en uitvoeren.

DoelBewust-ICT participeert in

DoelBewust-ICT participeert in de volgende samenwerkingen.

huXam

huXam is een jonge organisatie voortkomend uit de organisaties DoelBewust-ICT en Bitsiel en richten ons volledig op de Oracle CX producten met als speerpunt Oracle Service Cloud, op de achtergrond zijn we reeds 10 jaar actief met verschillende Oracle producten door o.a. de overname van de Oracle Service Cloud dienstverlening van KPN door DoelBewust-ICT we zullen actief op de voorgrond treden met de Oracle Service Cloud producten. Ook Bitsiel voegt jaren Oracle ervaring toe aan huXam.

huXam zal zich concentreren om een toegevoegde waarde te zijn voor haar klanten middels aanvullende diensten, integraties en (informatie)beveiliging.

inTECHrity

DoelBewust-ICT is een van de initiatiefnemers van inTECHrity. inTECHrity gelooft dat sturen op integriteit de zorg veiliger maakt. Kosten en risico’s voor bestuurders, professionals en toezichthouders beperken we graag. Maar wij gaan verder. Wij brengen governance, risico management en compliance in de cultuur. Want net als u heeft inTECHrity hart voor cliënten en patiënten. www.inTECHrity.nl

DoelBewust-ICT heeft een partnership met

DoelBewust-ICT heeft een partner overeenkomst met;