Selecteer een pagina

Enterprise-architectuur

Enterprise-architectuur vertaalt de strategische doelstellingen van een organisatie naar de inrichting, processen en informatievoorziening. Enterprise Architectuur geeft richting aan de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden in de vorm van (architectuur)principes, richtlijnen en modellen.

Principes en richtlijnen zijn richtinggevende uitspraken die gebruikt kunnen worden als toetsinstrument voor veranderingen. Modellen beschrijven de huidige en gewenste inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening vanuit allerlei perspectieven. Ze geven het inzicht in de samenhang van de informatie, de processen en de applicaties. Dit inzicht is nodig om veranderinitiatieven op een verantwoorde manier te kunnen kiezen en uitvoeren.

Enterprise Architectuur zal een conceptuele blauwdruk weergeven van de structuur en de werking van een organisatie. De bedoeling van Enterprise Architectuur is te bepalen hoe een organisatie het meest effectief haar huidige en toekomstige doelstellingen kan bereiken.

Waarevolle functionaliteiten ondersteunen Enterprise Architecten bij de ontwikkeling, het onderhoud en de uitvoering van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen, IT-systemen en technische infrastructuur.

Wij helpen heldere verbanden te leggen tussen processen, diensten, functies, gebeurtenissen, het applicatielandschap, informatieprocessen, software, hardware en de communicatie-infrastructuur. Dit alles in relatie tot het gedrag, de interne structuur en het gebruik van informatie binnen de organisatie.